Data publicării 15 mai 2023

Dragi colegi,

     Societatea Română de Hipertensiune Arterială vă invită să participați la Conferinţa pe care o organizează la fiecare 2 ani, anul acesta reîntâlnindu-ne în format fizic, la Hotel Ramada Parc Bucureşti! Conferinţa se va desfăşura data de  27 mai 2023 şi va avea ca temă centrală Când, de ce şi cum? În hipertensiunea arterială.

      Lansăm pe această cale invitaţia de a participa la Conferinţă tuturor colegilor interesaţi in practica medicală în managementul hipertensiunii arteriale – unul dintre cei mai importanți contribuitori la mortalitatea de cauză cardiovasculară. Participarea este gratuită, vă invităm să vă înscrieţi aici https://congres-srh.mediamed.ro/inregistrare/

Programul ştiinţific al Conferinţei este disponibil accesând butonul următor:

PROGRAM ŞTIINŢIFIC

A DOUA CONVOCARE

Către membrii Asociatiei „Societatea Română de Hipertensiune” Biroul de Conducere, prin Presedintele Asociatiei, vă aduce la cunoștință ca urmare a neintrunirii Qvorumului legal la prima convocare că sunteți invitat/ă să participați la Adunarea Generală Anuală Ordinara a Asociatiei „Societatea Română de Hipertensiune”care va avea loc in data de 27.05.2023, ora 10.00, la Hotel Ramada Parc, situat in Bulevardul Poligrafiei 3, București 013704, Sala TERRA. Dupa inchiderea Adunarea Generala din data de 27.05.2023, va fi continuata de Conferinta de „Actualitati in hipertensiunea arteriala” organizata de Asociatia “Societatea Romana de Hipertensiune Arteriala”. Adunarea Generala se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi. Deciziile se vor lua cu o majoritatea de jumătate plus 1 din voturile celor membrilor prezenţi potrivit prevederilor alin. (3), art.34 din OG nr.65/1994. Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale este prezentată în anexa prezentului convocator. Prezentul convocator urmeaza a fi transmis conform prevederilor Statului Asociatiei „Societatea Română de Hipertensiune”, respectiv art.8.1.2 prin una din urmatoarele proceduri :

1.Prin instiintare scrisa transmisa electronic pe adresa de email a fiecarui membru al asociatiei. Instiintarile vor fi transmise atat de pe adresa : office@societate-hipertensiune.ro cat si de la societatea de avocatura „Minea & Asociatii” mandatata inmod special pentru a asigura cadrul legal si respectarea procedurilor aferente:horiaminea@minea-lawoffice.ro. Deasemenea ca modalitate de transmitere aconvocatorului se va folosi platforma specializata „DocuSign” care va permite certificareaprocedurii de transmitere si primire a instiintarilor.

2.Prin instiintare telefonica pe numarul de contact al fiecarui membru al asociatiei.Instiintarile telefonice se vor face catre membrii a caror adrese de email nu sunt functionalesau la data inregistrarii ca membru nu au transmis o adresa de comunicare electronica.

Materialele care sunt nominalizate in Ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia membrilor asociatiei cu drept de vot pe adresele de email ale acestora, odata cu prezenta convocare cat si prin intermediul site-ului oficial https://societate-hipertensiune.ro sau fizic la adresa : București, Calea Floreasca, nr. 8, et. 6 (cabinet prof. Maria Dorobantu), sector 1.

ORDINE DE ZI

Adunarea Generala a Asociatiei „Societatea Română de Hipertensiune”

1.Constatarea întrunirii cvorumului.

2.Aprobarea Ordinii de zi.

3.Înscrierea la cuvânt pentru punctele de pe Ordinea de zi.

4.Raportul Consiliului Director privind activitatea desfăşurată pe perioada 2020- 2022.

5.Raportul Comisiei de Cenzori pentru anii 2020, 2021 si 2022, prezentarea bilanţurilorcontabile şi descărcarea de gestiune pentru exercitiile financiare anterior indicate.

6.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023.

7.Prezentarea si votarea propunerilor de modificare a Statutului si Actului Constitutiv alAsociatiei referitoare la:

-schimbarea sediului asociației de la actuala adresa în București, Bd. Nicolae Caramfil, nr.85A, et. 5, cabinet 3, sector 1.

-componenta si structura a Biroului de Conducere- in varianta propusa in data de 05.12.2019.

-modalitate de convocare a adunarilor generale- (mediu si platforme online).

8.Diverse.

Preşedinte Consiliu Director
Dimulescu Doina-Ruxandra (2019-2023)

 

Preşedinte de Onoare Consiliu Director
Dorobanţu Maria

Rapoarte ale Comisiei de Cenzori:
Raport cenzor SRH 31.12.2020
Raport cenzor SRH 31.12.2021
Raport cenzor SRH 31.12.2022