• SEPHAR III

Bolile cardiovasculare (BCV) reprezintă cea mai frecventă cauză de mortalitate în ţările dezvoltate economic. Se apreciază că din totalul de 55 milioane de decese înregistrate pe întreg globul, anual aproximativ 30% sunt decese de cauză cardiovasculară. În România, boala cardiovasculară determină peste 62% din totalul deceselor.

Principala cauza a bolilor cardiovasculare, atat la nivel mondial cat si in tara noastra este reprezentata de hipertensiunea arteriala (HTA), boala definita prin prezenta unor valori constant crescute ale tensiunii arteriale (TA) peste valoarea de 140/90mmHg. În România, datorita complicatiilor cardiovasculare pe care le determina, HTA este responsabilă de 62% din totalul deceselor.

Din perspectiva politicilor guvernamentale de sănătate este foarte importantă cunoaşterea prevalenţei factorilor de risc dependenţi de stilul de viaţă si a tendintei de evolutie a acestora, facand astfel posibilă anticiparea evoluţiei curbei mortalităţii şi evaluarea beneficiului diferitelor strategii de prevenţie CV.

Absenţa unor date reprezentative pentru întreaga populaţie a României  privind prevalenta a HTA şi principalilor factori de risc CV, a determinat iniţierea în anul 2005 a proiectului SEPHAR (Studiu Epidemiologic asupra Prevalenţei Hipertensiunii Arteriale şi a Riscului cardiovascular in Romania) – studiu national care are ca principal obiectiv obtinerea acestor parametrii. Astfel, în perioada februarie-noiembrie 2005 s-a desfăşurat studiul SEPHAR I  – primul studiu epidemiologic care s-a bazat pe o eşantionare reprezentativă pentru întreaga populaţie a ţării. In anul 2012, s-a repetat acelas studiul epidemiologic populational pe un esantion reprezentativ pentru populatia adulta a Romaniei – SEPHAR II, facand posibila pentru prima data estimarea unei tendintei evolutive a prevalentei HTA si a factorilor majori de risc CV in populatia adulta a Romaniei.

În acest moment, având numai două evaluări la nivel populaţional, nu este posibilă estimarea trendului prevalenţei, tratamentului şi controlului HTA şi a celorlalţi factori de risc CV în România, fapt care are o importanţă crucială pentru dezvoltarea de strategii de prevenţie la nivel naţional.

Astfel, pentru a cunoaste situatia actuala a prevalentei HTA si a celorlati factori de risc CV precum si pentru a putea aprecia atat tendinta lor evolutiva din ultimii ani, Societatea Romana de Hipertensiune  isi  propune iniţierea unui nou studiu epidemiologic, SEPHAR III  ce se va desfăsura la nivelul intregii tari, în perioada 15 noiembrie – 21 noimebrie 2015 si 15 februarie – 30 aprilie 2016, pe un esantion reprezentativ  pentru populatia adulta a Romaniei (totalizand aproxiamtiv 2000 de subiecti).

Protocolul SEPHAR III va fi similar celorlate doua proiecte SEPHAR, însă va aduce beneficiul de a putea, pentru prima data să urmărim anual subiecţii ce vor fi înrolaţi în acest sutdiu, prin intermediul vizitelor de urmărire (SEPHAR FOLLOW-UP).

Pe lângă noutăţile incluse în protocolul SEPHAR II faţă de SEPHAR I, ce au permis o mai bună evaluare a afectării subclinice de organe ţintă la subiecţii hipertensivi (măsurători de rigiditate arterială, determinarea proteiuriei în eşantion matinal), în cadrul SEPHAR III va fi posibilă pentru prima data evaluarea completă a afectării de organe ţintă (protocolul incluzând pe langă determinarea albuminuriei şi evaluarea prezenţei hipertrofiei ventriculare stângi atât pe baza traseelor ECG cu 12 derivaţii cât şi a achiziţiei de imagini de ecocardiografie transtoracică, precum şi evaluarea afectării arteriale prin evaluarea Doppler a arterelor carotide). De asemenea protocolul include pentru prima data într-un studiu naţional estimarea natriurezei/24h  ce va permite evaluarea consumului de sare al populaţiei adulte din România şi si implicatia sa asupra morbi-mortalitatii cardiovasculare. De asemenea în cadrul SEPHAR III se vor mai evalua: prevalenţa sindromului de apnee în somn, evaluarea stării de depresie a populaţiei adulte şi a complianţei la tratament.

Astfel, rezultatele SEPHAR III reprezintă pasul necesar în management bolilor CV în ţara noastră – estimarea tendinţei reală în prevalenţa, tratamentul şi de controlul factorilor de risc CV, tendinţă care va servi ca bază pentru strategiile de prevenire viitoare, care sunt imperios  necesare în ţara noastră.

 

 • Follow-up-urile SEPHAR

Subiectii inrolati in studiul SEPHAR II vor fi reevaluati anual de catre medicii de familie la care sunt arondati, prin intermediul unui chestionar, urmand ca la interval de 5 ani acesta sa fie completat si de un set de investigatii de laborator.

 • Registrul de HTA rezistentă

Singura modalitate de a cunoaste magnitudinea HTA rezistente in Romania este reprezentata de crearea unui registru national de HTA rezistenta.
Importanta unui astfel de registru reiese nu numai din posibilitatea evaluarii reale a magnistudinii acestei probleme, dar mai ales din identificarea acestor pacienti hipertensivi la risc foarte inalt de evenimente cardiovasculare fatale ce pot fi principalii beneficiari ai ultimelor noutati din domeniu – terapia de denervare renala, domeniu in care la ora actuala se face tranzitia de la cercetare la utilizarea in clinica pe scara din ce in ce mai larga.

 • Proiectul SAS-SEPHAR
 • Relaţia acid uric – afectare de organe ţintă – proiect realizat in colaborare cu Societatea Naţională de Nefrologie
 • Microalbuminuria – predictor al apariţiei DZ la hipertensivi – proioecte realizat in colaborare cu Societatea Naţională de Diabet
 • Screening-ul factorilor de risc cardiovasculari  și al incidenței HTA într-o populație de rromi
 • Participare la proiectele de cercetare ale ESH
  • ESH-CHL SHOT
  • ARTEMIS
   • Coordonator Prof. Dr. Maria Dorobantu