Hipertensiunea arterială (HTA) este o importantă problemă de sănătate la nivel mondial. Potrivit OMS, se estimează că în lume există peste 1 miliard de oameni care suferă dehipertensiune şi că cel târziu în anul 2025 numărul persoanelor care vor avea această boală va ajunge la 1,56 miliarde. În ceea ce priveşte situaţia din România,prevalenţa hipertensiunii arteriale este de peste 40% în rândul populaţiei adulte, iar controlul tensiunii arteriale la hipertensivii trataţi este sub 10%.

În acest context alarmant pentru sănătatea publică, era necesară înfiinţarea unui organism ştiinţific care să dezvolte programe de instruire intensivă pentru specialişti şi care să susţină campanii de informare şi educare cu privire la importanţa depistării precoce şi a tratamentului adecvat în hipertensiune arterială, în rândul publicului larg. Aşa s-a înfiinţat Societatea Română de Hipertensiune.

Avându-i ca membri fondatori pe prof.univ.dr. Maria Dorobanţuprof.univ.dr.Ion Brucknerprof.univ.dr. Cezar Macarieprof.univ.dr. Radu Lichiardopol şi pe conf.univ.dr. Schiller AdalbertSocietatea Română de Hipertensiune şi-a stabilit misiunea de a contribui la depistarea, evaluarea şi tratamentul hipertensiunii arteriale. Prin acest obiectiv, Societatea Română de Hipertensiune urmăreşte reducerea impactului negativ al acestei afecţiuni asupra stării de sănătate a populaţiei din România.

Societatea Română de Hipertensiune, deşi constituie un proiect tânăr, are ambiţia unei instituţii mari. Încă de la înfiinţare, obiectivul primar al acesteia a fost să devină un liant între specialiştii din ariile medicale care se ocupă de hipertensiunea arterială: medicina internăcardiologiadiabetologia şi nutriţianeurologianefrologiaendocrinologiamedicina generalăpediatria şi chiar ginecologia. Am pornit la drum cu elan şi cu proiecte îndrăzneţe, atât ştiinţifice, cât şi dedicate prevenţiei în rândul populaţiei. Aşa s-a întâmplat ca, la foarte puţin timp de la înfiinţare, Societatea Română de Hipertensiune să fie coordonatorul celui de-al doilea studiu epidemiologic SEPHAR.” a declarat prof.univ.dr. Maria Dorobanţu, preşedinte Societatea Română de Hipertensiune.

 

Studiul epidemiologic SEPHAR II (Studiul dE Prevalenţă a Hipertensiunii Arteriale şi evaluare a riscului cardiovascular în România), s-a desfăşurat în perioada 15 octombrie 2011 – 15 martie 2012 şi a evaluat prevalenţa hipertensiunii arteriale şi a altor  factori de risc cardiovasculari la populaţia adultă a României, precum şi tendinţa evolutivă a acestora în perioada 2005-2012. Rezultatele finale ale studiului epidemiologic vor fi comunicate cu ocazia primei Conferinţe Internaţionale de Hipertensiune pe care Societatea Română de Hipertensiune o organizează în perioada 21-23 iunie 2012, la Iaşi.

 

Activitatea Societăţii Române de Hipertensiune nu se opreşte aici. Cu scopul de a duce la îndeplinire obiective sale, Societatea Română de Hipertensiune îşi propune să colaboreze constructiv cu societăţi ştiinţifice atât din ţară, cât şi internaţionale, precum: Societatea Europeană de Hipertensiune Arterială, Societatea Internaţională de Hipertensiune Arterială sau Societăţile de Hipertensiune din Ţările Balcanice.

 

Societatea Română de Hipertensiune este una dintre cele mai noi societăţi medicale din România, fiind înfiinţată în anul 2011, iniţial sub denumirea de Asociaţia Română de Hipertensiune. Având în vedere interesul extrem de mare al specialiştilor în problematica HTA, s-a considerat că denumirea de Societatea Română de Hipertensiune reflectă mai bine obiectivele organizaţiei.

 

Din boardul Societăţii Române de Hipertensiune fac parte:  Prof. univ. dr. Dorobanţu Maria – Preşedinte, Prof. univ. dr. Apetrei Eduard – Preşedinte de onoare, Dr. Darabonţ Roxana – Secretar,  Dr. Fruntelată Ana – Trezorier. Membri: Prof. univ.dr. Arsenescu-Georgescu Cătălina – Societatea Română de Cardiologie, Prof. univ. dr. Băjenaru Ovidiu – Preşedinte al Societăţii Române de Neurologie, Prof. univ. dr. Bălan Horia – Societatea Română de Medicină Internă, Prof. univ. dr. Bruckner Ion Victor – Preşedinte al Societăţii Române de Medicină Internă, Prof. univ. dr. Lichiardopol Radu – Preşedinte al Societăţii Române de Diabet şi Boli de Nutriţie, Prof.univ. dr. Macarie Cezar – Societatea Română de Cardiologie, Prof. univ. dr. Penescu Mircea – Societatea Română de Nefrologie, Prof. univ. dr. Rădoi Mariana – Societatea Română de Cardiologie, Conf. dr. Schiller Adalbert – fost Preşedinte al Societăţii Române de Nefrologie, Dr. Tănăsescu Rodica – Preşedinte al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, Conf. dr. Tiu Cristina – Societatea Română de Neurologie.

 

Mai multe informaţii despre Societatea  Română de Hipertensiune găsiţi pe site-ul:

 

www.societate-hipertensiune.ro

PR & COMUNICARE:
SĂNĂTATEA PRESS GROUP
Expertul tău în comunicare pe domeniul medical
Cornelia Tone – PR specialist
e-mail: comunicare@sanatateapress.ro
tel: 0733.011.104