OBIECTIVE

  • Mobilizarea membrilor din regiunea respectivă la toate acțiunile organizate de SRH (cursul COMBAT, conferințele naționale ale SRH, simpozioanul ”Actualități în HTA”, campaniile naționale (de măsurare a TA, de educație a populației pentru HTA), proiecte de cercetare (follow-upurile SEPHAR, proiecte in colaborare cu ESH, etc)
  • Susținerea persoanelor din fiecare regiune ce doresc să devină Specialist ESH în Hipertensiune
  • Susținerea creerii unui Centru ESH de Excelență în Hipertensiune în fiecare regiune
  • Crearea a 1-2 centre afiliate Centrului ESH de Excelență
    NB! pot fi și CMI-uri
  • Participarea la crearea de registre naționale de hipertensiune
    • RN de HTA rezistentă
    • RN de HTA la copii și adolescenți

Suport logistic oferit de: 

 

  • Contribuție la redactarea
    • Newslettere SRH
      • minim 1 newsletter/an
    • Info HTA
      • minim 1 articol InfoHTA/an