CANDIDATURI DEPUSE

 Preşedinte SRH
Prof. Dr. Habil. Theodora Benedek

Vicepreşedinte SRH
Prof. Univ. Dr. Liliana Ana Tuţă

Stimați colegi,

În anul 2023 se desfășoară alegeri pentru constituirea unui nou Birou de Conducere al Societății Române de Hipertensiune Arterială. Membrii Societății Române de Hipertensiune Arterială sunt invitați să participe la Adunarea Generală a societății în data de 27 mai 2023, la hotel Ramada Parc din București, în intervalul orar 12.30-14.30 din cadrul Conferinței Anuale a societății. Ați fost înștiințati printr-un e-mail precedent acestui anunț de structura propusă pentru ordinea de zi pe care o redăm în continuare:

 1. Constatarea întrunirii cvorumului.
 2. Aprobarea Ordinii de zi.
 3. Înscrierea la cuvânt pentru punctele de pe Ordinea de zi.
 4. Raportul Biroului de Conducere privind activitatea desfăşurată pe perioada 2019 – 2022.
 5. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anii 2019, 2020, 2021 si 2022, prezentarea bilanţurilor contabile şi descărcarea de gestiune pentru exercițiile financiare anterior indicate.
 6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023.
 7. Prezentarea și votarea propunerilor de modificare a Statutului și Actului Constitutiv al Asociatiei referitoare la:
  • Schimbarea sediului asociației de la actuala adresa în București, Bd. Nicolae Caramfil, nr. 85A, et. 5, cabinet 3, sector 1;
  • Modalitatea de convocare a adunărilor generale: mediu și pe platforme online;
  • Componența și structura Biroului de Conducere în varianta propusă in data de 05.12.2019.
 1. Alegerea membrilor noului Birou de Conducere al Societății Române de Hipertensiune
 2. Diverse

Întrucât doamna conferențiar Roxana Oana Darabont renunță, din motive personale, la funcția de președinte în mandatul 2023-2026, pozițiile pentru care se depun candidaturi la Biroul de Conducere al SRH sunt:

 • Președinte
 • Vicepreședinți – 2 poziții
 • Secretar
 • Trezorier

Candidaturile se vor depune prin e-mail, la adresa: maria.trifu@mediamed.ro până la data de 22.05.2023. În mesajul transmis de candidați se va preciza funcția pentru care se depune  candidatura și se vor atașa un CV în format Europass și o scrisoare de intenție.  CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi încărcate pe site-ul SRH pe măsură ce vor fi recepționate până la data de 22 mai 2023.

Solicităm prezența fiecărui membru al Societății Române de Hipertensiune la acest eveniment pentru a efectua modificări necesare în statutul societății, dintre care cea mai importnată este posibilitatea ca în viitor Adunărea Generală să poată fi convocată și pe platforme online. Menționăm că, în absența unor competențe decizionale prevăzute în statut, activitatea societății a fost mult afectată în perioada pandemiei de COVID-19.

Așadar, contăm pe reîntâlnirea cu dumneavoastră pentru a dialoga în cadul conferiței, dar și pentru a discuta noile prevederi din statut și pentru a alege membrii viitorului Birou de Conducere al societății.

Cu stimă,
Prof. dr. Doina Dimulescu
Conf. dr. Roxana Oana Darabont