Biroul de Conducere, prin Presedintele Asociatiei, vă aduce la cunoștință că sunteți invitat/ă să participați la Adunarea Generală Anuală Ordinara a Asociatiei „Societatea Română de Hipertensiune”care va avea loc in data de 03.05.2023, ora 10.00, la Hotel Ramada Parc, situat in Bulevardul Poligrafiei 3, București 013704, Sala ANTARTICA.

CONVOCATOR ŞI ORDINEA DE ZI